SEO và sự khốc liệt của thị trường

Khi thị trường thương mại điện tử ngày càng cạnh tranh khốc liệt thì lĩnh vực SEO cũng có sự cạnh tranh tàn khốc. Nếu như trước đây chỉ có 1 vài công ty có nguồn gốc nước ngoài quan tâm đến SEO thì hiện nay nhà nhà, người người đều quan tâm đến SEO. […]