Trân trọng giá trị thật

Có những giá trị luôn tồn tại dù đôi lúc dường như ta không thấy.

Đã một thời gian dài chúng tôi không nhận thực hiện dịch vụ SEO cho khách hàng. Lý do không phải vì chúng tôi không làm được mà vì giá trị của dịch vụ không được nhận thức đúng. Làm sao mà chúng tôi có thể làm việc khi mà nhan nhản trên Google có vài triệu kết quả tìm kiếm về dịch vụ SEO với giá chỉ vài trăm ngàn một tháng. Làm sao khách hàng nhận thức đúng khi mà họ nhận được những lời chào mời: chi phí siêu rẻ, kết quả tức thời.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không ai có thể nhận ra. Vẫn còn đó những khách hàng luôn trân quý những giá trị sản phẩm mà chúng tôi mang lại. Đó chính là nguồn động lực thôi thúc để chúng tôi khởi động lại dịch vụ SEO.