Giới thiệu

1000thuonghieu.com trước đây được giới thiệu và quản lý bởi Công ty TNHH Tin học & Quảng cáo Tầm Nhìn theo hình thức cung cấp trang dịch vụ giới thiệu thông tin miễn phí cho doanh nghiệp và có thu phí với thành viên VIP.

Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, nhận thấy nhu cầu quảng bá rất lớn của doanh nghiệp và cả các cá nhân tự kinh doanh trên mạng Internet nên chúng tôi miễn phí 100% và tất cả mọi thành viên đều là VIP.

Sau thời gian hơn 8 năm hoạt động, do lượng thông tin ngày càng nhiều và yêu cầu quản lý của nhà nước ngày càng cao về trang cung cấp dịch vụ thương mại điện tự cộng với việc Công ty TNHH Tin học & Quảng cáo Tầm Nhìn làm thủ tục khóa mã số thuế tại Chi cuc thuế Tân Bình nên website tạm ngưng hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay.

Nay website được chuyển giao cho Công ty CP Công nghệ trực tuyến Tầm Nhìn Việt quản lý và được dùng vào việc giới thiệu về mảng dịch vụ thương hiệu trực tuyến của Công ty Tầm Nhìn Việt.

Các dịch vụ cung cấp bởi 1000thuonghieu.com:

  • Dịch vụ thiết kế nhận dạng thương hiệu: logo, profile, name card, letter head, đồng phục, …
  • Dịch vụ thiết kế website quảng bá thương hiệu
  • Dịch vụ tối ưu quảng bá website (SEO)
  • Dịch vụ quảng cáo website trên Google search

Với phương châm “Sản phẩm thật – Giá trị thật” chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cho những đơn vị trân trọng giá trị thật của thương hiệu.